Kohti entistä tiukempia päästövähennystavoitteita

Kansainväliset ja Suomen valtion asettamat tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ohjaavat myös luotsaustoiminnan kehitystä. Kesäkuun asiakaskirjeessämme kerroimme Finnpilotin hiilijalanjäljen selvittämisestä. Aiemmin olemme raportoineet oman toimintamme päästöt scope 1 osalta, tänä vuonna laskenta tehtiin ensimmäistä kertaa sisältäen scopet 1, 2 ja 3. Finnpilotin kokonaispäästöiksi muodostui 6269 tCO2e. Luku vastaa noin 600 suomalaisen vuodessa tuottamia päästöjä (lähde: Sitra). Lue juttu täältä >>

 

 

Vuoden 2021 vuosikertomuksessamme lausuimme ääneen tämänhetkisen tavoitteemme: vähennämme kokonaispäästöjemme absoluuttista määrää 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen olemme asettaneet liikenne- ja viestintäministeriön johtaman fossiilittoman liikenteen työryhmän vuonna 2020 antaman suosituksen mukaisesti.

Päästövähennysohjelmamme keskeiset toimenpiteet

Kuluvana vuonna Finnpilot on valmistellut päästövähennysohjelman, jonka toimenpiteiden avulla päästövähennystavoitteemme vuoteen 2030 mennessä saavutetaan. Ohjelman keskeisimmät toimenpiteet ovat seuraavat:

Scope 1: Alusten polttoaineet, ajoneuvot sekä oma lämmitys
  • Lisäämme pienempipäästöisten polttoaineiden määrää (esim. HVO) vene- ja autokalustossa.
  • Otamme uuteen kalustoon käyttöön hybriditeknologiaa ja kokonaan päästöttömiä teknologioita.
  • Säästämme polttoainetta aiempaa tehokkaammalla ajotavan ja reittien valinnalla.
  • Siirrymme autokaluston uusiutuessa asteittain käyttämään sähköautoja.
  • Kiinteistöjen maalämmityksen tueksi kulutushuippujen varalta jätetty öljylämmitys korvataan laitteistojen uusimisien / perushuoltojen yhteydessä muilla energianlähteillä (ilma-/vesilämpöpumppu).
Scope 2: Ostosähkön päästöt
  • Liitämme kaikki sähkösopimuksemme Hanselin kilpailuttamaan nollapäästösopimukseen.
  • Tuotamme omaa sähköä asemille asennettavilla aurinkopaneeleilla ja tuulivoimalla. Tuottamalla itse sähköä mahdollistamme myös muille päästöttömän sähkön hankinnan sekä säästämme itse pidemmällä aikavälillä sähkön kustannuksissa.
Scope 3: Epäsuorat päästöt
  • Hankintojemme yhteydessä velvoitamme tulevaisuudessa toimittajan määrittelemään palvelun tai tuotteen päästöjen määrän ja asetamme tämän yhdeksi kilpailutuskriteeriksi.
  • Teemme yhteistyötä laivanrakentajien ja -suunnittelijoiden kanssa alusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

Päästövähennysohjelmamme elää teknologioiden kehittyessä sekä uusien innovaatioiden myötä jatkuvasti. Kiinnostava tapa vähentää omaa resurssien kulutusta ja sitä kautta myös päästöjä liittyy etäluotsauksen kehittämiseen. Etänä toteutettava luotsaus ei vaadi luotsivenettä, polttoainetta tai erillistä luotsiasemaa. Etäluotsauksen merkittävyyttä vuonna 2030 on kuitenkin vielä vaikea arvioida eikä luotsausmääriä voida ennustaa. Tästä syystä emme ole toistaiseksi ottaneet etäluotsauskehitystä elementiksi päästövähennyspolullamme. Ohjelmassamme ei toistaiseksi ole huomioitu myöskään mahdollista päästöjen kompensointia.

Hiilineutraaliksi 2035?

Suomen hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tällä hetkellä Finnpilotin hallitus keskusteleekin entistä tiukemmasta tavoitteesta eli valtio-omistajan linjauksen mukaisesta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Samalla selvitämme myös mahdollisen päästökompensoinnin roolia tulevaisuuden päästövähennyspolullamme.

Lisää luettavaa