Luotsausmaksut 9.7.2014

Luotsausmaksuun arvonlisävero 1.8. alkaen

Finnpilot Pilotage Oy on laskuttanut kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten luotsausmaksut ilman arvonlisäveroa AVL 71 § 3 kohdan perusteella. Verottaja on ohjeistanut asian nyt uudelleen.

Uudenmaan yritysverotoimisto on antanut yhtiön pyynnöstä ohjauksen koskien luotsausmaksujen
arvonlisäverokäsittelyä. Ohjauksen mukaan arvonlisäveroa on suoritettava silloin, kun luotsauspalvelut myydään muille suomalaisille tahoille kuin laivan omistajille tai laivoja operoiville yhtiöille, kuten
esimerkiksi varustamon tai laivaoperaattorin käyttämälle laivameklarille tai asiamiehelle.

Arvonlisäveroa on suoritettava silloin kun luotsauspalvelut katsotaan AVL:n mukaan myydyksi Suomessa.
Jos palveluiden ostajana on ulkomaalainen asiamies tai laivameklari, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimi
paikkaa, luotsauspalveluita ei ole myyty Suomessa.

Finnpilot Pilotage Oy on velvollinen noudattamaan verottajan antamaa ohjausta ja lisäämään asiamiehille
ja laivameklareille lähettämiinsä luotsausmaksuihin voimassa olevan 24 % arvonlisäveron. Vero lisätään
laskuihin, jotka koskevat 1.8.2014 ja sen jälkeen suoritettuja luotsauksia.

Pyydämme lähettämään asiaa koskevat tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen talous(at)finnpilot.fi

Lisää luettavaa