Luotsintilausmahdollisuus Polo – Port Activity Appiin

Ohjelmistoyritys Unikie julkaisee Port Activity -sovellus Poloon mahdollisuuden luotsintilausten tekemiseen sovelluksen kautta. Ominaisuus on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Finnpilotin kanssa ja sillä vastataan asiakkailta tulleisiin kehitystoiveisiin. 

Avoimeen ekosysteemiin sekä avoimiin rajapintoihin perustuva satamadigitalisaation ja -viestinnän käyttöliittymä Polo – Port Activity App saa uuden ominaisuuden. Jatkossa Polo taipuu myös luotsintilauksiin. Ominaisuuden testaus asiakkaiden kanssa aloitetaan kesäkuussa.

Polo-sovelluksen kautta tehtävät tilaukset täydentävät Finnpilotin omia tilauskanavia. Finnpilotin luotsinvälitys käsittelee verkkopalvelun kautta tulevat luotsintilaukset samalla tavalla kuin Finnpilotin oman Pilot Online -kanavan kautta tulleet tilaukset.

Luotsintilausmahdollisuus otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Kesäkuussa 14.6. järjestetään käyttökoulutus ja ensimmäiset halukkaat pääsevät käyttämään sovellusta. Kesän aikana kerätään käyttökokemuksia ja tehdään tarvittavat muutokset. Kaikille käyttäjille uusi palvelu avataan elokuussa.

Mikä Polo – Port Activity -sovellus?

Unikien sekä Fintraffic VTS:n yhdessä kehittämä Polo – Port Activity App on satamien, satamien asiakkaiden ja satamassa palveluja tarjoavien yrityksien käyttöön tarkoitettu Port Community -sovellus. Sovelluksen palvelutilauksien kautta alukselle voi tilata esimerkiksi kiinnitys-/irrotuspalvelun, hinaajan, jätteentyhjennyksen tai vesitäydennyksen. Lisäksi satamat voivat käyttää Poloa tiedonjakoon ja alusten laituripaikkojen ja lastausoperaatioiden suunnitteluun. Polon kautta voi myös varmistaa aluksen aikataulu- ja tilannetietoja. Sovelluksessa sama tieto on näkyvillä kaikille satamatoimijoille aluksen omalla kortilla. Jatkossa aluksen kortilla näkyvät nyt siis myös sovelluksen kautta tehdyt luotsintilaukset.

Polo toimii niin verkkosivuna kuin mobiilisovelluksenakin. Mobiilin käytön etuina ovat aikaleimoihin ja niiden mahdollisiin muutoksiin liittyvät push-ilmoitukset. Luotsintilausominaisuus on jo ennen käyttöönottoa herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta muun muassa Ruotsissa ja Saksassa.

Tiedotamme asiakkaitamme tarkemmin uuden ominaisuuden käyttöönotosta lähempänä julkaisua.

Unikie järjestää luotsintilausmahdollisuudesta online-käyttökoulutuksen keskiviikkona 14.6.2023 klo 9-10. Voit ilmoittautua koulutukseen ja testikäyttäjäksi täyttämällä lomakkeen Unikien sivuilla >>

Lisätiedot

Hannu Ahonen, sovelluspäällikkö, Finnpilot Pilotage Oy, hannu.ahonen@finnpilot.fi

Jutta Heinisuo, luotsinvälityksen päällikkö, Finnpilot Pilotage Oy, jutta.heinisuo@finnpilot.fi

Petri Kalske Head of Industrial Solutions, Unikie Oy, +358 400 638 880, petri.kalske@unikie.com

Finnpilot Pilotage Oy
Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tarjoaa luotsauspalveluja kaikilla Suomen luotsattavilla väylillä. Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Luotsaus on tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjua ja huoltovarmuutta. Luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä syntyvät kustannukset katetaan luotsausmaksuilla.

Unikie Oy
Unikie on uraauurtava ohjelmistoyritys, joka on keskittynyt älykkäiden tilojen mahdollistamiseen. Tuomme älykkyyttä ja jatkuvaa tilannetietoisuutta koneisiin, ajoneuvoihin ja infrastruktuuriin luodaksemme turvallisempia ja tuottavampia ympäristöjä ihmisille ja yrityksille. Teknologiamme ja palvelumme kohtaavat kolmen globaalin makrotrendin – IoE, 5G ja AI – ytimessä. Asiakkaamme ovat yrityksiä ja organisaatioita, jotka haluavat hyödyntää uutta teknologiaa parantaakseen liiketoimintaansa. Luomamme teknologian ja tarjoamamme osaamisen ansiosta asiakkaistamme tulee digitaalisia johtajia omilla toimialoillaan.

Lisää luettavaa