Finnpilot Pilotage Oy aloittaa muutosneuvottelut Saimaalla ja luotsinvälityksessä

Finnpilot Pilotage Oy aloittaa mahdollisiin lomautuksiin johtavat muutosneuvottelut Saimaalla ja luotsinvälityksessä tiistaina 22.3.2022. Muutosneuvottelujen syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Neuvottelut koskevat Finnpilotin Saimaan alueen luotseja (36 työntekijää) ja luotsikutterinhoitajia (10 työntekijää) sekä luotsinvälitystä (20 työntekijää).

Tarve muutosneuvottelujen käynnistämiseen johtuu tuotannollisista ja taloudellista syistä. Työnantajan edellytykset tarjota työtä Saimalla ovat vähentyneet työsopimuslain 5 luvun 2 §:n 2 kohdan edellyttämällä tavalla tilapäisesti.

Toimenpiteet perustuvat Saimaan alusliikenteen ja siitä aiheutuvan luotsaustarpeen arvioituun nopeaan vähenemiseen. Normaalisti Saimaan kanavan kautta kulkeva liikenne alkaa maalis-huhtikuun vaiheessa. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi suomalaiset yritykset ovat ilmoittaneet, etteivät osta Venäjältä puuta ja samalla Venäjä on vastaavasti ilmoittanut, ettei myy puuta länteen. Tilanne vaikuttaa Saimaan liikennemääriin merkittävästi vähentäen kuljetettavaa tavaramäärää noin 40 %.

Edellisen lisäksi Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota tullee vaikuttamaan merkittävästi Saimaan kanavan kautta kulkevaan liikenteeseen. Käsityksemme mukaan varustamot pitävät alusten vientiä Venäjän aluevesille turvallisuusriskinä, joka käytännössä aiheuttaa sen, ettei aluksia kanavalle ole tulossa. Oletus tällä hetkellä on se, ettei Saimaalla liikennöidä lainkaan tai vain yksittäistapauksissa.

Finnpilot neuvottelee henkilöstön edustajien kanssa mahdollisten lomautusten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Neuvottelut koskevat enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia.

Muutosneuvottelujen tuloksesta viestitään niiden päätyttyä verkkosivuillamme.

Lisätietoja

Kari Kosonen
toimitusjohtaja
puh. 040 741 4625
kari.kosonen@finnpilot.fi

Lisää luettavaa