Luotsausmaksut 29.9.2020

Luotsauksen perusmaksuun korotus vuodelle 2021

Luotsauksen perusmaksua rannikolla korotetaan vuodelle 2021 keskimäärin 49 euroa. Saimaan maksutaso on jatkossakin 26 % rannikon luotsausmaksusta.

Luotsausmaksuilla katetaan luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. Luotsausyhtiön on myös huolehdittava rahoituksen riittävyydestä toiminnan kehittämiseen.

Vuonna 2021 luotsausmaksuja korotetaan keskimäärin 3 %. Korotus toteutetaan luotsauksen perusmaksua korottamalla. Mailikohtaiset hinnat sekä luotsauksen odotus-, peruutus- ja tilauksen siirtomaksu säilyvät ennallaan.  Yleisimmässä aluskokoluokassa korotus on 49 euroa per luotsaus. Saimaan maksutaso on myös tulevana vuonna 26 % rannikon luotsausmaksusta.

Koronakriisi hidastaa ulkomaankauppaa, vaikutuksia myös luotsausmääriin

Suomen ulkomaankaupan vienti- ja tuontimäärien lasku vaikuttaa merkittävästi alusliikenteeseen ja luotsausmääriin. Rannikolla luotsausten kappalemäärän ennustetaan tänä vuonna laskevan noin 19 % (18 300 luotsausta). Saimaalla sen sijaan liikennemäärät ovat olleet kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna +25 % (3 000 luotsausta).

Korotuksen laskennallinen vaikutus vuoden 2021 luotsaustuottoihin on noin 1,0 milj. euroa. Yhtiön kustannusrakenteeseen vaikuttavat tulevina vuosina yleisen kustannus- ja palkkakehityksen lisäksi etäluotsauksen ja digitalisaation tutkimus- ja kehityskustannukset. Myös aluskaluston turvallisuusparannuksia ja henkilöstön työturvallisuuden kehittämistä jatketaan.

Luotsausmaksujen korotuksesta päätti Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus kokouksessaan 28.9.2020. Uudet luotsausmaksutaulukot on julkaistu Finnpilotin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen@finnpilot.fi, puh. +358 40 7414625
Timo Siren, talousjohtaja, timo.siren@finnpilot.fi, puh. +358 40 1459848

Lisää luettavaa