Korona, Luotsaus 23.11.2020

Päivitys: Finnpilotin koronatoimenpiteet ja luotsauksiin liittyvä koronaohjeistus

TIEDOTE ASIAKKAILLE

Voimassaolo vahvistettu ja tiedote jaettu verkkosivuilla uudelleen 21.12.2021

Päivitetty 2.12.2020: Lisätty ohje korona-altistuneiden laivojen luotsaamisesta ainoastaan päivänvalon aikana.

Finnpilot Pilotage Oy toimii turvallisesti välttääkseen henkilöstön sairastumisen ja suojellakseen laivayhteisöjä tartunnoilta. Tässä tiedotteessa kuvataan Finnpilotin toimintatavat ja asiat, jotka asiakkaiden tulee huomioida luotsauksen aikana.

Henkilökuntamme toiminta luotsaustilanteissa

Finnpilotin luotsit noudattavat kaikkia viranomaisten ohjeita ja suosituksia itsensä ja muiden suojelemiseksi tartunnalta. Finnpilot toimittaa pyydettäessä ennen luotsausta alukselle YK:n erityisjärjestöjen ja ECDC:n suosituksen mukaisen terveysilmoituksen alukselle saapuvasta luotsista.

Luotsit eivät toistaiseksi pyydä päälliköiltä normaalia kuittausta luotsauksesta iPadilla. Noudatamme hyvää käsihygieniaa, emme kättele ja käytämme tarvittaessa hengityssuojainta. Pidämme komentosillalla yli metrin etäisyyden komentosiltahenkilöstöön.

Luotsilla on mukanaan oma hengityssuojain ja hän voi oman arvionsa mukaan siirtyä käyttämään suojainta suojatakseen itsensä komentosillalla tai aluksen muissa tiloissa. Luotsit käyttävät hengityssuojainta myös aluksen päällikön pyynnöstä.

Henkilökuntamme on ohjeistettu pysymään poissa työpaikalta, jos he kokevat sairauden oireita tai jos he ovat altistuneet mahdolliselle koronavirustartunnalle. Luotsi ei koskaan lähde alukselle sairaana tai jos hän tuntee vähäisiäkään koronatartuntaan viittaavia oireita.

Huomioitavaa luotsintilauksessa ja komentosiltatyössä

Luotsien turvallisuuden varmistamiseksi Finnpilotin on saatava luotsitilauksen ennakkoilmoituksen yhteydessä tieto, jos luotsattavalla laivalla on todettu koronavirusta, laivan henkilöstöllä on sairauden oireita tai laivalla on tartuntaepäily. Tieto ilmoitetaan luotsinvälitykseen. Jos tietoa ei toimiteta luotsinvälitykseen ennakkoilmoituksen yhteydessä, voi luotsauksen aloittaminen viivästyä.

Tilanteissa, joissa luotsattavalla laivalla on todettu koronavirusta tai miehistössä on sairauden oireita tai tartuntaepäilyjä, noudatamme THL:n laatimaa ohjetta hengitystievirusinfektiotartuntojen ehkäisemiseksi luotsauksessa. Suojautumiseen liittyvien käytännön asioiden vuoksi nämä alukset luotsataan ainoastaan päivänvalon aikana.

Komentosillalla tulee luotsauksen aikana olla vain turvallisen kulun kannalta välttämättömät henkilöt. Luotsauksen aikana komentosillalla ei koskaan tule olla henkilöitä, joilla on flunssaoireita tai henkilöitä, jotka ovat saaneet koronavirustartunnan tai ovat altistuneet sille. Jos aluksella on todettuja koronatartuntoja tai epäilys tartunnoista, tulee aluksen hallinta- ja navigointilaitteet, komentosillan yhteydessä olevat sosiaalitilat (esimerkiksi wc) sekä työtasot desinfioida ennen luotsauksen aloitusta.

Finnpilot on yhdessä terveysviranomaisten kanssa luonut kattavat toimenpiteet henkilökuntansa suojaamiseksi tartunnoilta. Toimimme hyvässä yhteistyössä luotsattavien alusten kanssa tartuntojen ehkäisemiseksi ja toivomme komentosiltahenkilöstön noudattavan terveysviranomaisten suosituksia menettelyistä, joilla voimme estää viruksen leviämisen.

Sanna Sonninen
luotsausjohtaja
Finnpilot Pilotage Oy

Lisää luettavaa