Saimaan ja luotsinvälityksen muutosneuvottelujen tulokset

Muokattu 13.4.22 klo 13:00: päivitetty lomautusten alkamispäivä.

Finnpilot Pilotage Oy:n Saimaan alueen luotseja, kutterinhoitajia sekä koko luotsinvälitystä koskevat muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Saimaan alueen työntekijät lomautetaan enintään 90 päivän määräajaksi ma 25.4. alkaen. 13 luotsia jää tässä vaiheessa lomautuksen ulkopuolelle. Luotsinvälityksessä lomautus koskee kahta henkilöä ja kestää toukokuun loppuun.

Lomautukset perustuvat Saimaan alusliikenteen ja siitä aiheutuvan luotsaustarpeen nopeaan vähenemiseen. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota vaikuttaa merkittävästi Saimaan kanavan kautta kulkevaan liikenteeseen. Arvio tällä hetkellä on se, ettei Saimaalla liikennöidä alkaneella kaudella lainkaan tai vain yksittäistapauksissa.

Saimaalla työskentelee 36 luotsia ja 10 kutterinhoitajaa. Luotsinvälityksessä työskentelee 20 luotsinvälittäjää. Liikennemäärän väheneminen tarkoittaa kaikkien edellä mainittujen työntekijöiden työtehtäviin kuuluvien töiden merkittävää vähentymistä.

Neuvotteluissa käytiin läpi mahdolliset muun työn tarjoamisen mahdollisuudet. Finnpilotilla on rannikolla määräaikaisia resurssitarpeita, jotka mahdollisesti tarjoavat tilaisuuden rannikolla työskentelyyn niille työntekijöille, jotka ovat halukkaita keskeyttämään lomautuksen.

Lisätietoja:

Kari Kosonen
toimitusjohtaja
puh. 040 741 4625
kari.kosonen@finnpilot.fi

Lisää luettavaa