Okategoriserad 25.3.2020

Meddelande till kunderna: Finnpilots beredskap för covid-19 -viruset

Finnpilot förbereder sig för COVID-19 -viruset och har för avsikt att handla ansvarigt i syfte att undvika att personalen insjuknar samt för att skydda fartygsbesättningen från att smittas. Bolaget utvecklar ständigt sina egna åtgärder med vilka man begränsar personalens eventuella exponering för coronaviruset. Inom Finnpilots personal har ingen insjuknat och inga misstänkta fall finns heller.

Finnpilots handlingssätt

Finnpilots lotsar följer alla myndigheters anvisningar och rekommendationer i syfte att skydda sig själva och andra från smitta.

Lotsarna begär tills vidare ingen kvittering av befälhavaren gällande lotsningen på sin Ipad. Inom Finnpilot håller vi god handhygien, vi gör inga handskakningar och använder vid behov ansiktsskydd. På kommandobryggan håller vi minst en meters avstånd till de övriga personerna på kommandobryggan.

Lotsen bär med sig ett eget ansiktsskydd och kan efter eget omdöme använda detta skydd för att skydda sig själv på kommandobryggan eller i de övriga utrymmena. Användning av ansiktsskyddet betyder inte att det skulle vara frågan om ett bekräftat fall av sjukdomen.

Vår personal har ombetts hålla sig borta från sin arbetsplats ifall de känner sig sjuka eller om de exponerats för en eventuell coronavirussmitta. Alla lotsar och lotskutterskötare som varit på utlandsresa har försatts i en 14 dagar lång karantän. En lots tar sig aldrig till ett fartyg som sjuk, om dennas kroppstemperatur är förhöjd eller om hen känner symtom i den inledande fasen av förkylningar.

Saker som kunderna bör beakta

För att trygga lotsarnas säkerhet bör Finnpilot få information om det på fartyget som behöver lots har bekräftats finnas coronavirus, om fartygets besättning har sjukdomssymtom eller om det finns ett misstänkt smittofall. Denna info bör fås senast vid lotsbeställningen och förmedlas till lotsförmedlingen.

Under lotsningen bör det aldrig finnas personer som upplever förkylningssymtom eller personer som fått en coronavirussmitta eller som har exponerats för det. På kommandobryggan bör endast finnas de personer som krävs för fartygets trygga framfart. På fartygen bör det finnas möjlighet till handtvätt och i anslutning till denna engångs handdukar.

Finnpilot anser det inte vara godtagbart att man i onödan kräver att bolagets lotsar använder andningsskydd. Finnpilot har tillsammans med hälsomyndigheterna inlett omfattande förebyggande åtgärder som strävar efter att hindra personalen att smittas och vi förlitar oss på att fartygen som behöver lots agerar i gott samarbete med lotsarna så att smittofall kan undvikas.

Läs mera