Uuden kutterinhoitajan polku yhdenmukaistaa perehdytystä

Finnpilotissa on saatu hyviä kokemuksia aiemmin kehitetystä uuden luotsin polusta. Hyväksi havaittua toimintamallia haluttiin nyt jatkaa myös kutterinhoitajien perehdytyksen suunnittelussa. Keväällä 2022 kokosimmekin kutterinhoitajista koostuvan työryhmän kartoittamaan ja määrittelemään Uuden kutterinhoitajan polkua. Polku valmistui syksyllä 2022 ja nyt ensimmäiset uudet kutterinhoitajat ovat jo ehtineet perehtyä työhönsä uuden polun mukaisesti.

Kutterinhoitajan perehdytysohjelman kehittämisestä vastasi omien ammattilaistemme muodostama ammattilaisten joukko, johon osallistui kokeneita kutterinhoitajia eri puolilta Suomea. Ryhmään kuuluivat Markus Stenvall Helsingistä, Olli Huutera Uudestakaupungista, Tuomo Piipari Kotkasta ja Veli-Matti Niskanen Ajoksesta. Monipuolinen työkokemus erilaisilla asemilla toimi hyvin pohjana polun rakentamiselle.

Paikallisista käytännöistä yhtenäisempään perehdytykseen

– Eri asemilla on tähän mennessä ollut jonkin verran erilaisia tapoja kouluttaa ja perehdyttää uusia kutterinhoitajia. Tarvetta tällaisen yhdenmukaisen polun rakentamiselle siis oli, toteaa Markus Stenvall.
– Työryhmämme sai vietyä paperille monia koulutukseen ja perehdytykseen liittyviä asioita, jotka tähän asti ovat olleet paikallisten käytäntöjen varassa. Polkumainen, kronologinen järjestys auttaa varmasti myös asioiden systemaattisessa läpikäymisessä ja toimii muistilistana, jonka avulla kaikki työn osa-alueet tulee huomioitua. Uskon että ohje on hyvä apu, kun lähdetään kouluttamaan uutta kutterinhoitajaa työtehtäviin”, Markus summaa.

Olli Huuteran ajatukset ovat hyvin samansuuntaiset:
– Uuden kuljettajan koulutuksen systematisointiin on ollut kentällä tarvetta, sillä käytännöt asemittain ovat vaihdelleet. Olemme kaivanneet selkeää ja motivoivaa perehdytystä uusille tulokkaille, joiden on myös voitava luottaa, että perehdytys sujuu mallikkaasti asemasta ja perehdyttäjästä riippumatta. Uuden kutterinhoitajan polun myötä meille muodostuu yhtenäisiä käytäntöjä, mikä toivottavasti myös lisää koulutettavan ja kouluttajan ammattiylpeyttä.

Uuden kutterinhoitajan polku alkaa jo ennen rekrytointia

– Varsinaista rekrytointia edeltävän koeviikon aikana on puolin ja toisin mahdollista arvioida yhteistyötä: toisaalta potentiaalisen uuden kutterinhoitajan soveltuvuutta työtehtävään ja toisaalta sitä, tuntuuko työ omalta. Uudelle kutterinhoitajalle nimitetään heti koeviikolla tutor, joka kulkee perehdytettävän rinnalla koko uuden kutterinhoitajan polun, kertoo Olli Huutera.

Uuden luotsin polun mukainen tutor-toiminta on vasta kehittymässä:
– Toki asemilla on nimettyjä perehdyttäjiä käytetty ennenkin, mutta nyt jokaisella tutorilla on perehdytysprosessiin yhdenmukaiset työkalut. Tulokkaiden osaamistaso ja käytännön kokemus saattaa alussa vaihdella, mutta uuden kutterinhoitajan polku takaa uudelle ammattilaisellemme tietyn osaamistason perehdytyksen jälkeen, Olli jatkaa.

Työturvallisuutta kehitetään Finnpilotissa jatkuvasti ja turvalliseen työn tekemisen tapaan kiinnitetäänkin erityistä huomiota niin uran alkuvaiheessa kuin myöhemminkin kutterinhoitajan polulla.

– Olemme nyt saaneet aikaan ensimmäisen version uuden kutterinhoitajan polusta. Valmis se ei varmastikaan vielä ole. Käytännön kokemuksia ja kehitysehdotuksia kerätään henkilöstöltä sitä myötä, kun perehdytykset etenevät. Polkua voidaan ja halutaan kehittää entistä toimivampaan suuntaan, toteaa Tuomo Piipari.

Avainsanoina ammattimaisuus ja yhdenmukaisuus

– Oli hienoa nähdä, kuinka hienosti työryhmä otti asian omakseen ja itsenäisesti työstäen rakensivat polun. Tutor-toiminnalla saamme aiempaa henkilökohtaisempaa otetta perehdyttämiseen ja tuomme uudet ammattilaisemme entistä tiiviimmin ja tehokkaammin osaksi Finnpilotia ja yhteistä tekemistämme. Uuden kutterinhoitajan polku vie meidät jälleen askeleen kohti yhdenmukaisempaa toimintaa koko Suomessa, mikä lopulta tulee helpottamaan kaikkien työtä samalla, kun nostaa tekemisemme ammattimaisuutta uudelle tasolle, tuumailee Finnpilotin HSEQ-päällikkö Pasi Paldanius.

Kiitos vielä kaikille polun suunnitteluun osallistuneille erinomaisesta, aktiivisesta työstä perehdytyskäytäntöjemme kehittämiseksi!

Lisää luettavaa