Okategoriserad 5.7.2022

Finnpilots omställningsförhandlingar om Saimenområdet och lotsförmedlingen är över

Finnpilot Pilotage Ab har slutfört sina omställningsförhandlingar om lotsarna och kutterskötarna i Saimenområdet samt lotsförmedlingen som helhet. Som resultat av förhandlingarna beslutades att 17 personer permitteras från och med den 21 juli 2022 tills vidare av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Vidare kommer sju personer att sägas upp. 43 personer omfattas inte av åtgärderna. Totalt 67 personer omfattades av omställningsförhandlingarna, som avslutades den 4 juli 2022.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har påverkat trafiken via Saima kanal i betydande grad. Omställningsförhandlingarna inleddes på grund av att fartygstrafiken i Saimen och det lotsningsbehov som den gett upphov till har upphört nästan helt och hållet. Bortsett från ett enskilt fall har inga fartyg trafikerat Saima kanal efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig.

Detta var andra gången som omställningsförhandlingar fördes om Saimenområdet och lotsförmedlingen i år. I förhandlingarna lyckades man tillsammans med representanterna för personalen hitta olika lösningar, genom vilka en del av de arbetstagarna i Saimenområdet kan erbjudas andra arbetsuppgifter inom företaget. Även för de som permitteras kan det uppstå arbetsmöjligheter på kusten under permitteringen allteftersom resursbehoven vid lotsstationerna på kusten förändras.

– Genom god resursplanering har vi lyckats omplacera många anställda från Saimenområdet inom företaget, vilket jag givetvis är nöjd över. Eftersom framtiden för lotsningen i Saimenområdet ser mycket dyster ut är vi dock tvungna att också fatta svåra beslut om uppsägningar. Jag vill tacka personalen för ett utmärkt samarbete under förhandlingarna samt alla våra anställda i Saimenområdet och lotsförmedlare för deras engagerade arbete för att främja säkerheten i Saimens vattenområde, säger verkställande direktör Kari Kosonen.

Finnpilot strävar efter att hjälpa de uppsagda att hitta nytt arbete genom att i samarbete med arbets- och näringsbyrån och ett specialistföretag som tillhandahåller sysselsättningstjänster erbjuda handledning för kartläggning av karriärmöjligheterna och jobbsökning.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkar varuflödena även på kusten, eftersom transporterna till eller från Ryssland har fallit bort. För tillfället söker man nya logistiska transportrutter, med nya länder. Finnpilot följer noggrant upp hur Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkar antalet lotsningar i kustområdet och reagerar vid behov genom att anpassa sin verksamhet efter nya behov.

Mer information:

Kari Kosonen
verkställande direktör
tfn 040 741 4625
kari.kosonen@finnpilot.fi

Läs mera