Finnpilot

Lotsningstjänsterna utgör en viktig länk i transportkedjan inom Finlands utrikeshandel. Vi assisterar utländska fartyg så att de kan navigera säkert i våra skärgårdsfarleder och anlöpa hamnarna enligt sina tidtabeller.

Mission och vision

Med vår kompetens och kunskap hjälper vi befälhavarna manövrera fartygen säkert och smidigt i vår känsliga marina miljö. Våra kundinriktade tjänster och vår toppkompetens gör oss till den mest eftertraktade partnern inom sjötrafiken.

Våra gemensamma värderingar

Säkerhet

Med våra yrkeskunskaper skapar vi säkerhet för människorna, sjöfarten och miljön.

Förtroende

Vi litar på varandra, våra kunder och samhället litar på oss.

Kollektivt lärande

Vi sprider information, utnyttjar vårt eget kunnande och skapar bästa praxis tillsammans.