Lotsningsområden och lotsplatser

Lotsplatser och lotsleder

Lotsplatserna anges i Finlex >>

Lotsningsområden

Finlands territorialvatten och Saimen har indelats i tre lotsningsområden.

Bottenvikens lotsningsområde (1)

Områdeschef Ilkka Sipilä, ilkka.sipila(at)finnpilot.fi

Lotsstationer:

 • Bottenvikens lotsstation (Uleåborg)
 • Karleby lotsstation

Basstationer:

 • Ajos basstation (Kemi)
 • Marjaniemi basstation (Uleåborg, Karlö)
 • Brahestads basstation
 • Vasa basstation
 • Alholmens basstation (Jakobstad)
Bottenhavets-Skärgårdshavets lotsningsområde (2)

Områdeschef Ari Saari, ari.saari(at)finnpilot.fi

Lotsstationer:

 • Raumo lotsstation
 • Björneborgs lotsstation (Tallholmen)
 • Skärgårdshavets lotsstation (Nådendal)
 • Hangö lotsstation

Basstationer:

 • Björneborgs basstation (Kallo)
 • Kaskö basstation
 • Mariehamns basstation
 • Nystads basstation
 • Utö basstation
 • Enskärs basstation
Finska vikens lotsningsområde (3)

Områdeschef Sami Saarinen, sami.saarinen(at)finnpilot.fi

Lotsstationer:

 • Helsingfors lotsstation (Nordsjö och Gråhara)
 • Hangö lotsstation
 • Emsalö lotsstation
 • Örnen lotsstation
 • Villmanstrands lotsstation
 • Nysslotts lotsstation

Basstationer:

 • Porkala basstation
 • Orrengrund basstation
 • Puumala basstation
 • Vuokala basstation
Kotka-Saimaa lotsningsområde (4)

Områdeschef Sami Saarinen, sami.saarinen(at)finnpilot.fi

Lotsstation

 • Kotka lotsstation
 • Villmanstrands lotsstation
 • Nyslotts lotsstation

Basstation:

 • Orrengrunds basstation
 • Puumala basstation
 • Vuokala basstation
Kotka lotsningsområde (5)

Områdeschef Sami Saarinen, sami.saarinen(at)finnpilot.fi

Lotsstation

 • Kotka lotsstation
 • Villmanstrands lotsstation
 • Nyslotts lotsstation

Basstation:

 • Orrengrunds basstation
 • Puumala basstation
 • Vuokala basstation
Saimens lotsningsområde (6)

Ålderman för lotsningsområdet Marko Jaaranen, marko.jaaranen(at)finnpilot.fi

Lotsstationer:

 • Villmanstrands lotsstation
 • Nyslotts lotsstation

Basstationer:

 • Puumala basstation
 • Vuokala basstation