Lotsningsområden och lotsplatser

Lotsplatser och lotsleder

Det finns 42 lotsplatser. Ett fartyg med lotsplikt som är på väg mot Finland får inte passera lotsplatsen förrän lotsen embarkerat fartyget. Lotsplatserna anges i Traficoms föreskrift »

Lotsningsområden

Finlands territorialvatten och Saimen har indelats i sex lotsningsområden.

Bottenvikens lotsningsområde (1)

Områdeschef Ilkka Sipilä, ilkka.sipila@finnpilot.fi

Lotsstationer:

 • Bottenvikens lotsstation (Uleåborg)
 • Karleby lotsstation

Basstationer:

 • Ajos basstation (Kemi)
 • Marjaniemi basstation (Uleåborg, Karlö)
 • Brahestads basstation
 • Vasa basstation
 • Alholmens basstation (Jakobstad)
Bottenhavets lotsningsområde (2)

Ålderman för lotsningsområdet Klaus Kauko, klaus.kauko(at)finnpilot.fi

Lotsstationer:

 • Raumo lotsstation
 • Björneborgs lotsstation (Tallholmen)

Basstationer:

 • Björneborgs basstation (Kallo)
 • Kaskö basstation
Skärgårdshavets lotsningsområde (3)

Ålderman för lotsningsområdet Ari Saari, ari.saari(at)finnpilot.fi

Lotsstationer:

 • Skärgårdshavets lotsstation (Åbo)
 • Hangö lotsstation

Basstationer:

 • Mariehamns basstation
 • Nystads basstation
 • Utö basstation
 • Enskärs basstation

Helsingfors lotsningsområde (4)

Ålderman för lotsningsområdet Jukka Ketonen, jukka.ketonen(at)finnpilot.fi

Lotsstation

 • Helsingfors lotsstation

Basstationer:

 • Porkala basstation
 • Emsalö basstation
Kotka lotsningsområde (5)

Ålderman för lotsningsområdet Sami Saarinen, sami.saarinen(at)finnpilot.fi

Lotsstation

 • Kotka lotsstation

Basstation:

 • Orrengrunds basstation
Saimens lotsningsområde (6)

Ålderman för lotsningsområdet Marko Jaaranen, marko.jaaranen(at)finnpilot.fi

Lotsstationer:

 • Villmanstrands lotsstation
 • Nyslotts lotsstation

Basstationer:

 • Puumala basstation
 • Vuokala basstation