Årsrapport 2023

Finnpilots årsrapporten 2023 innehåller årsöversikten, en beskrivning av bolagsstyrning och hållbarhetsrapporten. Dessutom publicerar vi bokslutet och styrelsens årsberättelse som separata PDF-dokument (endast på finska).

 

ÅRSRAPPORT 2023 (på engelska)

 

ÅRSRAPPORT 2023 (på finska)

 

ÅRSBOKSLUT 1.1.2023 – 31.12.2023 (på finska)