Lotsningens historia

Lotsverket är en av de äldsta fortfarande verksamma organisationerna i Finland. Det finländska lotsverket har redan i 320 år tryggat den finländska sjöfarten genom att lotsa fartyg till deras destinationer samt genom att märka ut grynnor och grund med sjömärken och prickar.

För skärgårdsborna var lotsningen ända fram till 1970-talet en livsstil som ofta gick i arv från far till son. Det nuvarande lotsverket anses ha fått sin officiella början i och med Karl XI:s förordning om lotsväsendet av den 19 september 1696. Lotsningsarbetet i sig är mycket äldre än så: i det svensk-finska riket lotsade man fartyg redan under medeltiden och bestämmelser om lotsningsverksamhet fanns redan på 1200-talet.

Mer information och bilder från lotsningens historia i Finland hittar du på den webbplats som skapats för att fira lotsningens 320-årsjubileum.

luotsauksenhistoria.fi (på finska)