Styrelsen

Finnpilots styrelse leder och övervakar aktiebolagets verksamhet. Styrelsen beslutar om bolagets strategiska riktlinjer och utser verkställande direktören och den högsta ledningen. Styrelsemedlemmarna väljs på den årliga bolagsstämman.

SEIJA TURUNEN
styrelseordförande
f. 1953, ekonomie magister, styrelseproffs

 • i styrelsen sedan 2015
 • Finnlines Abp, vice verkställande direktör och CFO 2007–2013
 • Finnstevebolagen (en del av Finnlineskoncernen), verkställande direktör 2010–2013
 • Finnlines Abp, finansdirektör 1992–2007
 • Traffic Management Finland Ab, styrelseordförande
 • Elisa Abp, styrelsemedlem
 • Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem

JOHANNA KARPPI
styrelsemedlem
f. 1968, vicehäradshövding

 • i styrelsen sedan 2014
 • Finnair Abp, personaldirektör 2019–
 • Terveystalo Abp, personaldirektör 2007–2019
 • Rautaruukki Abp, Director Corporate Hr 2004–2007
 • Orion Oyj, personalchef 2001–2004
 • Byggnadsindustrins Centralförbund rf, jurist

MARKUS KATARA
styrelsemedlem
f. 1982, EM, JM

 • styrelsen sedan 2018
 • Statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning, ledande sakkunnig 2018–
 • Advokatbyrå Castrén & Snellman, jurist 2014–2015, 2016–2018
 • Arbets- och näringsministeriet, specialsakkunnig 2015–2016
 • Outokumpu Oyj, expert- och ledningsuppdrag 2008–2014
 • Gasonia Oy, styrelsemedlem

TUULA-RIITTA MARKKANEN
styrelsemedlem
f. 1958, ekonomie doktor

 • i styrelsen sedan 2017
 • Krita Corporate Identity Oy, Senior Partner, uppgifter inom förändringsledning och strategisk kommunikation för bl.a. följande kunder: Sanoma Abp, Nokia Solutions, Metso Abp, Kemira Oyj, Ahlström Oyj, social- och hälsovårdsministeriet
 • Aalto University Executive Education, direktör Aalto PUBLIC 2018–2019
 • Muutosjohdon akatemia (Förändringsledningsakademin) (SHM, FM, HAUS), projektledare
 • Tapio Ab, styrelsemedlem

PETRI PELTONEN
styrelsemedlem
f. 1962, teknologie licentiat

 • i styrelsen sedan 2018
 • Arbets- och näringsministeriet, understatssekreterare 2016–
 • Arbets- och näringsministeriet, avdelningschef, 2008–2016
 • Handels- och industriministeriet, avdelningschef, 2007
 • Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes, direktör, 1996–2006
 • Business Finland, direktionen, vice ordförande

KAJ HAHTONEN
personalrepresentant i styrelsen
f. 1975, lots, östersjölots, sjökapten YH

 • i styrelsen sedan 2019
 • Lotsverket/Finnpilot Pilotage Ab, lots 2007–
 • Neste Ab/Fortum Oil & Gas Oy/Neste Shipping Oy/Aker Yards Oy: arbete till sjöss, huvudsakligen som däcksbefäl 1996–2007
 • Finnpilot Pilotage Ab, arbetarskyddsfullmäktig 2012–
 • Lotsförbundet rf, styrelsemedlem och vice ordförande 2010–
 • Netplaza Ab, styrelsemedlem 2009–2014
 • Suomen Laajakaistapalvelu Oy, styrelsemedlem 2008–2009

AKI SAARTIA
ersättare för personalrepresentanten i styrelsen
f. 1975, lotskutterskötare

 • i styrelsen sedan 2017
 • Finnpilot Pilotage Ab, lotskutterskötare 2011–
 • Lotsverket Finnpilot, lotskutterskötare 2006–2010