Styrelsen

Finnpilots styrelse leder och övervakar aktiebolagets verksamhet. Styrelsen beslutar om bolagets strategiska riktlinjer och utser verkställande direktören och den högsta ledningen. Styrelsemedlemmarna väljs på den årliga bolagsstämman.

SEIJA TURUNEN
styrelseordförande
f. 1953, ekonomie magister, styrelseproffs

 • i styrelsen sedan 2015
 • Finnlines Abp, vice verkställande direktör och CFO 2007–2013
 • Finnstevebolagen (en del av Finnlineskoncernen), verkställande direktör 2010–2013
 • Finnlines Abp, finansdirektör 1992–2007
 • Fintraffic Ab, styrelsemedlem
 • Elisa Abp, styrelsemedlem
 • Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem

MARKUS KATARA
styrelsemedlem
f. 1982, EM, JM

 • styrelsen sedan 2018
 • Statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning, ledande sakkunnig 2018–
 • Advokatbyrå Castrén & Snellman, jurist 2014–2015, 2016–2018
 • Arbets- och näringsministeriet, specialsakkunnig 2015–2016
 • Outokumpu Oyj, expert- och ledningsuppdrag 2008–2014
 • Gasonia Oy, styrelsemedlem

TUULA-RIITTA MARKKANEN
styrelsemedlem
f. 1958, ekonomie doktor

 • i styrelsen sedan 2017
 • Krita Corporate Identity Oy, Senior Partner, uppgifter inom förändringsledning och strategisk kommunikation för bl.a. följande kunder: Sanoma Abp, Nokia Solutions, Metso Abp, Kemira Oyj, Ahlström Oyj, social- och hälsovårdsministeriet
 • Muutosjohdon akatemia (Förändringsledningsakademin) (SHM, FM, HAUS), projektledare
 • Tapio Ab, styrelsemedlem

PETRI PELTONEN
styrelsemedlem
f. 1962, teknologie licentiat

 • i styrelsen sedan 2018
 • Arbets- och näringsministeriet, understatssekreterare 2016–
 • Arbets- och näringsministeriet, avdelningschef, 2008–2016
 • Handels- och industriministeriet, avdelningschef, 2007
 • Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes, direktör, 1996–2006
 • Business Finland, direktionen, vice ordförande

HILPPA RAUTPALO
styrelsemedlem
f. 1974, vicehäradshövding

 • i styrelsen sedan 2020
 • Lassila & Tikanoja Oyj, personaldirektör 2019–
 • Arctia Oy, personaldirektör, 2018–2019
 • Unisport-Saltex Oy, personaldirektör och rättschef, 2017–2018
 • Ekokem Oyj: personaldirektör och rättschef, 2013–2017
 • Metsä Group, ansvarig jurist, 2000–2007

KAJ HAHTONEN
personalrepresentant i styrelsen
f. 1975, lots, östersjölots, sjökapten YH

 • i styrelsen sedan 2019
 • Lotsverket/Finnpilot Pilotage Ab, lots 2007–
 • Neste Ab/Fortum Oil & Gas Oy/Neste Shipping Oy/Aker Yards Oy: arbete till sjöss, huvudsakligen som däcksbefäl 1996–2007
 • Finnpilot Pilotage Ab, arbetarskyddsfullmäktig 2012–
 • Lotsförbundet rf, styrelsemedlem 2010-
 • Lotsörbundet rf, vice ordförande 2010–2021
 • European Maritime Pilot’s Association EMPA Vice President 2021–
 • Netplaza Ab, styrelsemedlem 2009–2014
 • Suomen Laajakaistapalvelu Oy, styrelsemedlem 2008–2009

AKI SAARTIA
ersättare för personalrepresentanten i styrelsen
f. 1975, lotskutterskötare

 • i styrelsen sedan 2017
 • Finnpilot Pilotage Ab, lotskutterskötare 2011–
 • Lotsverket Finnpilot, lotskutterskötare 2006–2010