Styrelsen

Finnpilots styrelse leder och övervakar aktiebolagets verksamhet. Styrelsen beslutar om bolagets strategiska riktlinjer och utser verkställande direktören och den högsta ledningen. Styrelsemedlemmarna väljs på den årliga bolagsstämman.

KIMMO MÄKI
styrelseordförande
f. 1974, diplomingenjör, eMBA

 • i styrelsen sedan 2022
 • Finavia, verkställande direktör 2018–
 • Helsingfors Hamn, verkställende direktör 2011–2017
 • Steveco Ab, Senior Vice President 2006–2011
 • Stockmann Oyj Abp, logistikchef 203-2006
 • Airport Council International (ACI), styrelsemedlem
PETRI PELTONEN
styrelsemedlem
f. 1962, teknologie licentiat

 • i styrelsen sedan 2018
 • Arbets- och näringsministeriet, understatssekreterare 2016–
 • Arbets- och näringsministeriet, avdelningschef, 2008–2016
 • Handels- och industriministeriet, avdelningschef, 2007
 • Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes, direktör, 1996–2006
 • Business Finland, direktionen, vice ordförande
HILPPA RAUTPALO
styrelsemedlem
f. 1974, vicehäradshövding

 • i styrelsen sedan 2020
 • Lassila & Tikanoja Oyj, personaldirektör 2019–
 • Arctia Oy, personaldirektör, 2018–2019
 • Unisport-Saltex Oy, personaldirektör och rättschef, 2017–2018
 • Ekokem Oyj: personaldirektör och rättschef, 2013–2017
 • Metsä Group, ansvarig jurist, 2000–2007
MARIA TIAINEN
styrelsemedlem
f. 1981, diplomingengör, MBA

 • i styrelsen sedan 2023
 • Wärtsilä Energy, Director, Power Systems & Controls 2022–
 • Wärtsilä Oyj, flera uppgifter på chefs- och direktörsnivå, 2011–2015 ja 2017–2022
 • Tieto Corporation, flera uppgifter, 2007–2011
 
KAJ HAHTONEN
personalrepresentant i styrelsen
f. 1975, lots, östersjölots, sjökapten YH

 • i styrelsen sedan 2019
 • Lotsverket/Finnpilot Pilotage Ab, lots 2007–
 • Neste Ab/Fortum Oil & Gas Oy/Neste Shipping Oy/Aker Yards Oy: arbete till sjöss, huvudsakligen som däcksbefäl 1996–2007
 • Finnpilot Pilotage Ab, arbetarskyddsfullmäktig 2012–
 • Lotsförbundet rf, styrelsemedlem 2010-
 • Lotsörbundet rf, vice ordförande 2010–2021
 • European Maritime Pilot’s Association EMPA Vice President 2021–
 • Netplaza Ab, styrelsemedlem 2009–2014
 • Suomen Laajakaistapalvelu Oy, styrelsemedlem 2008–2009
AKI SAARTIA
ersättare för personalrepresentanten i styrelsen
f. 1975, lotskutterskötare

 • i styrelsen sedan 2017
 • Finnpilot Pilotage Ab, lotskutterskötare 2011–
 • Lotsverket Finnpilot, lotskutterskötare 2006–2010