Ledningsgruppen

KARI KOSONEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
f. 1965, diplomingenjör, sjökapten

 • i ledningsgruppen sedan 2010
 • Finnpilot Pilotage Ab, verkställande direktör 2017–
 • Finnpilot Pilotage Ab, lotsningsdirektör 2011–2017
 • Lotsverket Finnpilot, lotsningsdirektör 2010
 • Sjöfartsverket, chef för VTS-centralen, överinspektör, sektorchef, biträdande direktör 1996–2010
 • I olika uppdrag till sjöss (huvudsakligen som däcksbefäl) 1987–1996
 • Ice Advisors Oy, verkställande direktör 2014–2017
 • Ice Advisors Oy, styrelseordförande 2018–2023

OLLI NURMINEN, DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES AND LEADING LEGAL COUNSEL
Master of Laws, LLM with Court Training, Law

 • i ledningsgruppen sedan 2021
 • Finnpilot Pilotage Ab, Director of Human Resources and Leading Legal Counsel 2021-
 • Palvelualojen Työnantajat PALTA ry, Negotiations Director 2012-

AKI MARJASVAARA, TRANSPORTDIREKTÖR
f. 1978, diplomingenjör, Master of Engineering (Industrial Management), sjökapten

 • i ledningsgruppen sedan 2014
 • Finnpilot Pilotage Ab, transportdirektör 2014–
 • Lovisa hamn, hamndirektör 2008–2014
 • Kotkan Satama Oy (Kotka Hamn Ab), säkerhetsinspektör 2004–2005
 • I olika uppdrag till sjöss (huvudsakligen som däcksbefäl) 1999–2007

TIMO SIREN, EKONOMIDIREKTÖR
f. 1966, ekonomie magister

 • i ledningsgruppen sedan 2012
 • Finnpilot Pilotage Ab, ekonomidirektör 2011–
 • Lotsverket Finnpilot, Business Controller 2010
 • Tyco Electronics Finland Oy, Nordic Finance Manager 1996–2010
 • Haka Autorent Oy, administrationschef 1993–1994
 • Ice Advisors Oy, styrelsemedlem 2012–2023

SANNA SONNINEN, LOTSNINGSDIREKTÖR
f. 1970, diplomingenjör, sjökapten, doktorand och forskare

 • i ledningsgruppen sedan 2017
 • Finnpilot Pilotage Ab, lotsningsdirektör 2017–
 • Trafiksäkerhetsverket Trafi, avdelningschef, direktör 2010–2017
 • Sjöfartsverket, direktör, utvecklingschef, överinspektör 2007–2009
 • VTT Statens tekniska forskningscentral, forskare 2001–2007
 • VTS-centralen, operatör 2001
 • Neste Shipping, Finnlines Ab, i olika uppdrag till sjöss (huvudsakligen som däcksbefäl) 1990–2000
 • Ice Advisors Oy, verkställande direktör 2017-2023