Prislista

Enligt lotsningslagen är det Finnpilot Pilotage Ab:s styrelse som beslutar om priset per enhet, det nedsatta priset per enhet och prissättningen av eventuella övriga prestationer.

Avgiften bestäms enligt det lotsade fartygets nettodräktighet och lotsningssträckan. Lotsningsavgiften tas ut för varje påbörjad sjömil. På Saima kanal och inom Saimens vattenområde grundar sig avgiften på ett nedsatt pris per enhet.

Lotsningsavgifter 2021 >>

Lotsningsavgifter 2022 >>

Med hjälp av vår lotsningsavgiftsräknare kan du enkelt uppskatta priset på en lotsning 2021, år 2022 ska uppdateras i början av 2022: