Prislista

Enligt lotsningslagen är det Finnpilot Pilotage Ab:s styrelse som beslutar om priset per enhet, det nedsatta priset per enhet och prissättningen av eventuella övriga prestationer.

Avgiften bestäms enligt det lotsade fartygets nettodräktighet och lotsningssträckan. Lotsningsavgiften tas ut för varje påbörjad sjömil. På Saima kanal och inom Saimens vattenområde grundar sig avgiften på ett nedsatt pris per enhet.

Lotsningsavgifter 1.1.2024 >>

Lotsningsavgifter 1.7.2024 >>

Fees of Examination Services as of 1st September 2023 >> (på engelska)

Med hjälp av vår lotsningsavgiftsräknare kan du enkelt uppskatta priset på en lotsning: