Säkerhetsföreskrifter för fartyg som lotsas

Fartyg som lotsas ska iaktta de överenskomna internationella verksamhets- och säkerhetsrekommendationerna för lotsningsverksamhet. Även Finnpilots egna servicevillkor fastställer säkerhetsvillkoren för hur lotsen ska embarkera och debarkera fartyget. Alla länkar öppnas i nytt fönster:

Finnpilot service terms on the embarkation and disembarkation of pilots »

Recommendations on training and certification and operational procedures for maritime pilots other than deep-sea pilots » 

Pilot Transfer Arrangements, International Chamber of Shipping, International Maritime Pilot´s Association »

Lotslejdaren ska placeras

  • på fartygets läsida
  • så nära midskepps som möjligt
  • cirka 1,5 meter över vattenytan
  • så att de inte fryser – de ska alltså inte utplaceras för tidigt

Mer information

» IMO Pilotage