Lotsförmedling och lotsförmedlingsområden

Finnpilots lotsförmedling i Helsingfors har jour 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan året om. Lotsförmedlingen betjänar alla som anlitar lotsningstjänster. Bindande lotsbeställning görs tre timmar före ankomst till lotsplatsen när man anlöper en hamn i Finland och två timmar före planerad avgång från hamnen.

Beställ lots via Pilot Online »

Anvisningar för lotsbeställning »

Finlands kustvatten och Saimens vattendrag har indelats i sju lotsförmedlingsområden: Bottenviken, Bottenhavet, Skärgårdshavet, Hangö-Helsingfors, Emsalö, Kotka och Saimen.

Bottenvikens lotsförmedlingsområde:

I första hand: Pilot Online >>

E-post:
pilotdispatch.bothnia@finnpilot.fi

Tel: +358 29 5253 440

 • Områden: Vasa, Jakobstad, Karleby, Kalajoki, Brahestad, Uleåborg, Kemi, Torneå
 • Hamnar: Vasa, Jakobstad, Karleby, Kalajoki, Brahestad, Uleåborg, Kemi, Torneå

Bottenhavets lotsförmedlingsområde:

I första hand: Pilot Online >>

E-post:
pilotdispatch.westcoast@finnpilot.fi

Tel: +358 29 5253 450

 • Områden: Raumo, Björneborg,  Kristinestad, Kaskis
 • Hamnar: Raumo, Björneborg, Sastmola, Kristinestad, Kaskö

Skärgårdshavets lotsförmedlingsområde:

I första hand: Pilot Online >>

E-post:
pilotdispatch.archipelago@finnpilot.fi

Tel: +358 29 5253 460

 • Områden: Åbo, Nådendal, Utö, Isokari, Mariehamn
 • Hamnar: Åbo, Nådendal, Nystad, Pargas, Åland, Kimito

Hangö-Helsingfors lotsförmedlingsområde:

I första hand: Pilot Online >>

E-post:
pilotdispatch.hankohelsinki@finnpilot.fi

Tel: +358 29 5253 420

 • Områden: Hangö, Helsingfors (Helsingfors, Porkkala)
 • Hamnar: Helsingfors, Hangö, Koverhar, Lappvik, Mjösund, Ekenäs, Skuru, Teijo, Dalsbruk, Förby, Ingå, Kantvik

Emsalö lotsförmedlingsområde:

I första hand: Pilot Online >>

E-post:
pilotdispatch.emasalo@finnpilot.fi

Tel: +358 29 5253 470

 • Områden: Emsalö
 • Hamnar: Sköldvik, Tolkis

Kotka lotsförmedlingsområde:

I första hand: Pilot Online >>

E-post:
pilotdispatch.kotka@finnpilot.fi

Tel: +358 29 5253 430

 • Områden: Kotka (Orrengrund, Aspö, Santio)
 • Hamnar: Kotka, Fredsrikshamn, Lovisa

Saimen lotsförmedlingsområde:

I första hand: Pilot Online >>

E-post:
pilotdispatch.saimaa@finnpilot.fi

Tel: +358 29 5253 480

 • Områden: Saimen
 • Hamnar: Mustola, Villmansstrand, Metsäsaimaa, Kaukas, Joutseno, Imatra, Kristina, Nyslott, Joensuu, Puhos, Varkaus, Kuopio, Siilinjärvi