Aktuellt

Aktuella ämne

Finnpilots omställningsförhandlingar slutfördes: bolaget anpassar sin verksamhet till den minskade efterfrågan på lotsning

Finnpilot Pilotage Ab har slutfört de omställningsförhandlingar som inleddes den 24 oktober 2023. Orsakerna till omställningsförhandlingarna var produktionsrelaterade och ekonomiska. Förhandlingarna berörde hela Finnpilots personal, dvs. totalt 294 anställda. Finnpilot kommer att tills vidare permittera eller säga upp högst fem personer till följd av omställningsförhandlingarna. Med hjälp av tidsbundna permitteringar eftersträvas dessutom inbesparingar som motsvarar […]

Arkiv