utnämningar 17.3.2022

Kimmo Mäki är Finnpilots styrelses nya ordförande

Kimmo Mäki (foto: Finavia)

Finavias verkställande direktör, diplomingenjör Kimmo Mäki (47) har utnämnts till styrelseordförande för Finnpilot Pilotage Ab. Utnämningen gjordes i bolagsstämman som hölls 17. mars.

Kimmo Mäki har en gedigen erfarenhet från service- och logistikbranschen samt ett starkt kunnande inom sjöfarten och hamnverksamheterna. Mäki tillträdde som verkställande direktör för Finavia 2018. Innan detta har Mäki jobbat som Helsingfors Hamn Ab:s verkställande direktör (2011-2017), som Senior Vice President för Steveco (2006-2011) och i Stockmann Abp:s tjänst (2003-2006). Mäki är även styrelsemedlem i Airport Council International (ACI).

– Finnpilot gör ett betydelsefullt arbete för sjöfartens säkerhet och smidighet. I tillägg till basuppgiften, utvecklar bolaget kraftigt sitt kunnande inom bland annat ansvarstagande och digitaliseringen. Det är fint att få vara med i detta arbete, konstaterar Kimmo Mäki.

Seija Turunen som för tillfället fungerar som ordförande i Finnpilots styrelse kommer att avgå efter sju år som ordförande.

Tilläggsinformation:

styrelseordförande Kimmo Mäki, tfn 040 721 8332
verkställande direktör Kari Kosonen, tfn 040 741 4625

Läs mera