Okategoriserad 30.8.2021

Olli Nurminen har utnämnts till ny personaldirektör och rättschef inom Finnpilot Pilotage Ab

Vicehäradshövding Olli Nurminen har med början från 29.10.2021 utnämnts till Finnpilot Pilotage Ab:s personaldirektör och rättschef samt som medlem i ledningsgruppen. Han tillträder tjänsten från Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf där han i egenskap av förhandlingsdirektör ansvarat för förhandlingsverksamheten för cirka 60 olika kollektivavtal. I tillägg till juristkunnandet har Nurminen en omfattande och lång erfarenhet av arbetsmarknadsverksamhet samt den samhällsdiskussion som anknyter till denna.

Det fanns många goda sökanden men Nurminen övertygade med sitt gedigna arbetsmarknadskunnande samt starka förhandlings- och samarbetskunnighet. Med Olli Nurminen i spetsen fortsätter vi vårt goda samarbete med alla personalgrupper, säger Finnpilots verkställande direktör Kari Kosonen.

– Jag är väldigt ivrig att få börja arbeta inom Finnpilot. Bolagets betydelse för Finlands utrikeshandel samt för sjöfartens smidighet och säkerhet är mycket väsentlig. Jag tror att jag kan fortsätta samt utveckla det fungerande samarbetet med personalen och intressenterna som baserar sig på gott förtroende. I tillägg till arbetsrätt innefattar tjänsten även en brokig mångfald av annan juridik, vilket också är en bra sak, konstaterar Olli Nurminen.

Nurminen rapporterar i sin tjänst verkställande direktören Kari Kosonen.

Tilläggsinformation:

Kari Kosonen, tfn 040 741 4625
Olli Nurminen, tfn 040 730 8599

Läs mera