Priserna 29.9.2021

Lotsningsavgifterna höjs med 2,5 % för år 2022

Med lotsningsavgifterna täcks kostnaderna för ordnandet av lotsningsverksamheten och upprätthållandet av det nationella servicenätet. Lotsningsbolaget måste också se till att finansieringen räcker till för utvecklingen av verksamheten.

År 2022 höjs lotsningsavgifterna vid kusten och i Saimen med 2,5 %. Höjningen förverkligas genom att höja grund- och milavgifterna. Lotsningens väntnings-, annulleringsavgifter samt avgiften för ändring av beställningen förblir de samma. Avgiftsnivån på Saimen är även nästa år 26 % av lotsningsavgiften vid kusten.

Höjningens beräkningsmässiga inverkan på lotsningsintäkterna är cirka 0,8 miljoner euro. Bolagets kostnadsstruktur påverkas under de kommande åren såväl av den allmänna kostnads- och löneutvecklingen som av verksamhetens utsläppsminskningsmål, båtarnas säkerhetsförbättringar samt utvecklingen av personalens arbetssäkerhet.

Coronakrisens inverkan på utrikeshandeln syns ännu på lotsningsmängderna

Utvecklingen av export- och importvolymerna i Finlands utrikeshandel påverkar avsevärt fartygstrafiken och antalet lotsningar. Vid kusten förväntas antalet lotsningar under detta år minska med cirka 2 % (18 200 lotsningar) i förhållande till föregående år. På Saimen förväntas antalet lotsningar öka med cirka 6 % från föregående år (3 200 lotsningar).

Styrelsen för Finnpilot Pilotage Ab beslutade om höjningen av lotsningsavgifterna på sitt sammanträde 28.9.2021. De nya tabellerna över lotsningsavgifterna har publicerats på Finnpilots webbsida >>

Tilläggsinformation

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 7414625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 1459848

Läs mera