Finnpilot 31.3.2021

Skärgårdshavets samarbetsförhandlingar har avslutats, inget behov av uppsägningar eller permitteringar

I samarbetsförhandlingarna, som gällde Finnpilots lotsar i Skärgårdshavet, har man funnit en lösning med vilken minskningen av Skärgårdshavets trafikmängder kan lösas genom interna resursarrangemang inom Skärgårdshavet och Bottenhavet. I detta skede finns det åtminstone inte något behov för uppsägningar eller permitteringar.

Åtgärdernas tillräcklighet bedöms på nytt i augusti-september.

”Jag är väldigt nöjd med de konstruktiva diskussionerna som förts i god anda tillsammans med personalens representanter”, säger verkställande direktör Kari Kosonen.

Tilläggsinformation: Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen(at)finnpilot.fi, tfn 040 741 4625

Läs mera