jobben 5.10.2023

Ville Rinkineva har utsetts till utvecklingschef

JM Ville Rinkineva (30) har utsetts till utvecklingschef vid Finnpilot Pilotage Oy. Som utvecklingschef kommer Rinkineva att ansvara för utvecklingen särskilt i Bottenvikens och Bottenhavets-Skärgårdshavets lotsningsområden.

Rinkineva kommer till Finnpilot från Transport- och kommunikationsverket Traficom, där han har arbetat som sakkunnig inom sjöfart.

”Vi är mycket glada över att Ville Rinkineva börjar hos oss. Ville har omfattande kunskaper inom både miljö- och lagstiftningsaspekter inom sjöfarten. Samtidigt är han väl förtrogen med vårt intressentgrupper. Villes bakgrund utgör en utmärkt grund för olika utvecklingsuppgifter inom lotsningen”, säger Finnpilots lotsningsdirektör Sanna Sonninen.

”En effektiv lotsningsverksamhet är avgörande för Finlands import och export samt för säker sjöfart. Finnpilot är en flexibel organisation som håller sig uppdaterad och tar hänsyn till sina intressenters behov. Därför ser jag mycket fram emot att börja i min nya roll. Jag ser fram emot att lära känna lotsarnas och kutteroperatörernas arbete och vardag samt att arbeta med de främsta professionella inom sjöfarten”, säger Ville Rinkineva.

Ville Rinkineva kommer att tillträda sin tjänst den 19 oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Sanna Sonninen, lotsningsdirektör, sanna.sonninen@finnpilot.fi
Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi

 

Läs mera