Priserna 29.9.2020

Grundavgiften för lotsning höjs för 2021

Grundavgiften för lotsning vid kusten höjs år 2021 med i snitt 49 euro. Avgiftsnivån på Saimen är även i fortsättningen 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten.

Med lotsningsavgifterna täcks kostnaderna för att ordna lotsningsverksamheten och upprätthålla det nationella servicenätet. Lotsningsbolaget måste också se till att finansieringen räcker till för utveckling av verksamheten.

År 2021 höjs lotsningsavgifterna med i snitt 3 procent. Höjningen genomförs i form av en höjning av grundavgiften för lotsning. Priserna per sjömil för vänteavgiften, annulleringsavgiften och avgiften för ändring av beställningar hålls oförändrade. I den vanligaste fartygsstorleksklassen är höjningen 49 euro per lotsning. Avgiftsnivån på Saimen är även nästa år 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten.

Coronakrisen hämmar utrikeshandeln och påverkar också lotsningsvolymerna

De minskade export- och importvolymerna i Finlands utrikeshandel påverkar avsevärt fartygstrafiken och antalet lotsningar. Antalet lotsningar vid kusten förutspås minska med cirka 19 procent i år (18 300 lotsningar). På Saimen har trafikvolymerna däremot ökat med 25 procent från föregående år (3 000 lotsningar).

Den kalkylerade effekten av höjningen på lotsningsintäkterna är cirka 1,0 miljoner euro år 2021. Bolagets kostnadsstruktur påverkas under de kommande åren såväl av den allmänna kostnads- och löneutvecklingen som av de forsknings- och utvecklingskostnader som fjärrlotsningen och digitaliseringen medför. Bolaget fortsätter också med att förbättra säkerheten på fartygen och utveckla personalens arbetarskydd.

Styrelsen för Finnpilot Pilotage Ab beslutade om höjningen av lotsningsavgifterna på sitt sammanträde 28.9.2020. De nya tabellerna över lotsningsavgifterna har publicerats på webbplatsen.

Närmare uppgifter

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 7414625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 1459848

Läs mera